Toán Lớp 4: Gúp mình với. Năm 2008 là năm nhuận có… ngày ?. Các tháng trong năm có 30 ngày là ?. Các tháng trong năm có 31 ngày là ?. các tháng

Question

Toán Lớp 4: Gúp mình với. Năm 2008 là năm nhuận có… ngày ?. Các tháng trong năm có 30 ngày là ?. Các tháng trong năm có 31 ngày là ?. các tháng trong năm có 29 ngày là ?., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 18 phút 2022-05-01T07:16:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ⇒ Năm 2008 là năm nhuận có 3653 ngày.
  ⇒ Các tháng trong năm có 30 ngày là: Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11.
  ⇒ Các tháng trong năm có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.
  ⇒ Các tháng trong năm có 29 ngày là: Tháng 2.
   

 2. Năm 2008 là năm nhuận có 366 ngày .
  Các tháng trong năm có 30 ngày là: 4,6,9,11
  Các tháng trong năm có 31 ngày là: 1,3,5,7,8,10,12
  Các tháng trong năm có 29 ngày là: 2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )