Toán Lớp 4: Giúp mình nha Đặt tính rồi tính 57 ×17 165 ×24 275 ×47 2546 ×65

Question

Toán Lớp 4: Giúp mình nha
Đặt tính rồi tính
57 ×17 165 ×24 275 ×47 2546 ×65, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-20T21:48:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   57                                              
  x                                              
    17             
  399 
  57     
  969   
  => 57 xx 17 =969 
  ————————–
     165
    x
       24    
     660
   330       
  3960
  ⇒ 165 xx 24 = 3960
  ————————–
     275
  x
       47   
   1925
  1100   
  12925
  => 257 xx 47 = 12079
  ——————————
     2546
         65  
   12730
  15276     
  165490
  => 2546 xx 65 = 165490
            
   

 2.                      57                   165                 275                2546
                      x17                   x 24              x  47                 x  65
                      399                   660              1925              12730
                      57                   330              1100             15276        
                      969                 3960            12925            165490
  chúc bn hok tốt
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )