Toán Lớp 4: Giúp mình ,mình vote 5 sao với cả câu trả lời hay nhất Bài 1: Đặt tính rồi tính a) 45879 : 8 b) 576489 : 6

Question

Toán Lớp 4: Giúp mình ,mình vote 5 sao với cả câu trả lời hay nhất
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 45879 : 8 b) 576489 : 6 c) 612543 : 5 d) 657489 : 9
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
a) (284 × 6 – 72 × 10) : 6 b) 160 × 37 : 5 – 678
Bài 3: Một kho chứa 672 bao, mỗi bao chứa 50kg thóc. Người ta đã lấy đi số thóc đó. Hỏi người ta đã lấy đi bao nhiêu tạ thóc?
Bài 4: Người ta xếp 145654 gói bánh vào các hộp, mỗi hộp 6 gói. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói bánh?
Bài 5: Trong phép chia một số cho 425 có thương là 53, số dư là số dư lớn nhất có thể được trong phép chia này. Tìm số bị chia., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 2 tháng 2022-03-14T17:13:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  1: Đặt tính rồi tính

  a) 45879 : 8=5734,875

  b) 576489 : 6=96081,5

  c) 612543 : 5=122508,6

  d) 657489 : 9=73054,333

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Bài 2 :

  A, ( 284 x 6 – 72 x 10 ) : 6

      = (1704 – 720 ) :6

      = 984 :6

      = 164

  B, 160 x 35 : 5 – 678              

      = 5600 :5 – 678

      = 1120 – 678

      = 442

  Bài 3 : 

                      thiếu đề. rep bình luận thì mình sửa nha.

  Bài 4 :

  ta có 145654:6=24275 dư 4 

  vậy có thể xếp được 24275 và dư 4 gói bánh

  Bài 5 :

  Vì số chia là 425 nên  số dư lớn nhất là : 425 – 1 = 424 

  Số bị chia là :

                        425 x 53 + 424 = 22949

                                                   Đáp số : 22949

  Mong đc câu trả lời hay nhất ạ

  Mong đc câu trả lời hay nhất ạ

  Mong đc câu trả lời hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )