Toán Lớp 4: Giải bằng cách thuận tiện nhất 254×147-127×92-254

Question

Toán Lớp 4: Giải bằng cách thuận tiện nhất 254×147-127×92-254, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 1 tuần 2022-04-13T15:06:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 254 × 147 – 127 × 92 – 254
  = 254 × 147 – 127 × 2 × 46 – 254
  = 254 × 147 – 254 × 46 – 254
  = 254 × ( 147 – 46 – 1 )
  = 254 × 100
  = 25 400

 2. 254xx147-127xx92-254
  =254xx147-127xx2xx46-254
  =254xx147-254xx46-254
  =254xx(147-46-1)
  =254xx100
  =25400

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )