Toán Lớp 4: Giải bài có thưởng! Bài 5:Cho phân số 7 phần 15.Nếu bớt ở tử số a đơn vị thì ta được một phân số có giá trị bằng 1 phần 3.Tìm số a đã b

Question

Toán Lớp 4: Giải bài có thưởng!
Bài 5:Cho phân số 7 phần 15.Nếu bớt ở tử số a đơn vị thì ta được một phân số có giá trị bằng 1 phần 3.Tìm số a đã bớt, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 1 tuần 2022-04-13T16:33:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:a=2

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2.  Theo bài ta có: 7-a / 15 = 1/3

            hay        : 7-a /15  = 5/15

        Do đó:         7-a        =5

                               a        = 7-5=2

   Vậy a=2

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )