Toán Lớp 4: Em lạy anh chị, giúp em với ạ… Tìm quy luật rồi viết thêm 3 số hạng tiếp theo của các dãy số sau: a) 2; 6; 12; 20; 30; –.. ; .

Question

Toán Lớp 4: Em lạy anh chị, giúp em với ạ…
Tìm quy luật rồi viết thêm 3 số hạng tiếp theo của các dãy số sau:
a) 2; 6; 12; 20; 30; ………. ; ………. ; …………
b) 0; 1; 3; 6; 10; 15; ……….; ………. ; ……….
c) 1; 4; 9; 16; 25; ………. ; ………. ; ………….
d) 2; 5; 10; 17; 26; ………. ; ………. ; ………..
e) 3; 6; 12; 24; ………. ; ………. ; ……………..
f) 2; 12; 30; 56; ………. ; ………. ; …………..
g) 1; 2; 3; 5; 8; ………. ; ………. ; ……………., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-11T13:28:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:

   

  a) 2; 6; 12; 20; 30; 34  ; 38 ; 42

  b) 0; 1; 3; 6; 10; 15; 18 ; 21 ; 24

  c) 1; 4; 9; 16; 25; 28 ; 31 ; 34

  d) 2; 5; 10; 17; 26; …29……. ; …….32… ; …35……..

  e) 3; 6; 12; 24; ….27…… ; ……30…. ; ……33………..

  f) 2; 12; 30; 56; …59……. ; ….62…… ; …..65………

  g) 1; 2; 3; 5; 8; …..11….. ; ….14…… ; ….17………..

 2. a) 2; 6; 12; 20; 30; 42 ; 56 ; 72 ( quy luật cộng số chẵn bắt đầu từ 4,6,8,10,12,14)

  b) 0; 1; 3; 6; 10; 15; 21; 28 ; 36 ( quy luật cộng số tự nhiên 1,2,3,4,5,6,7,8)

  c) 1; 4; 9; 16; 25; 36 ; 49 ; 64 ( quy luật cộng số lẻ 3,5,7,9,11,13,15,17)

  d) 2; 5; 10; 17; 26; 37 ; 50 ; 63 ( quy luật cộng số lẻ 3,5,7,9,11,13,15,17)

  e) 3; 6; 12; 24; 48 ; 96 ; 192 ( quy luật nhân với 2 )

  f) 2; 12; 30; 56; 90 ; 132 ; 182 ( quy luật mỗi lần cộng thì số cộng thêm lại tăng thêm 8 đơn vị )

  g) 1; 2; 3; 5; 8; 13 ; 21 ; 34 ( quy luật hai số liền kề cộng với nhau ra số thứ ba bên tay phải )

  ——————————-CHÚC EM HỌC TỐT——————————-

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )