Toán Lớp 4: Xe thứ nhất chở 40 tấn hàng. Xe thứ 2 chở 50 tấn hàng . Xe thứ ba chở kem trung bình cộng 2 xe là 10. Hỏi 3 xe chở bao nhiêu tấn hàng ?

Question

Toán Lớp 4: Xe thứ nhất chở 40 tấn hàng. Xe thứ 2 chở 50 tấn hàng . Xe thứ ba chở kem trung bình cộng 2 xe là 10. Hỏi 3 xe chở bao nhiêu tấn hàng ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tháng 2022-06-16T23:12:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Trung bình cộng của xe 1 và 2 bằng trung bình cộng của 3 xe = (40 + 50) : 2 = 45 (tấn) Vậy xe 3 chở đc 45 tấn

  xe 3 chở là:

  45-10 = 35 tấn

  Giải đáp: 35 tấn

   

 2. Trung bình cộng của 2 xe có giá trị là :

  $(40 + 50 ) : 2 = 45$ (tấn)

  Xe thứ ba chở được số tấn hàng là :

  $45 – 10 = 35$ (tấn)

  Đáp số : 35 tấn.

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )