Toán Lớp 4: Đoàn tàu chở hàng có 4 toa đã rời khỏi đường hầm , còn 7 toa tàu ở trong đường hầm . Hỏi đoàn tau đó có tất cả bao nhiêu toa ?

Question

Toán Lớp 4: Đoàn tàu chở hàng có 4 toa đã rời khỏi đường hầm , còn 7 toa tàu ở trong đường hầm . Hỏi đoàn tau đó có tất cả bao nhiêu toa ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 7 ngày 2022-04-14T06:16:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:đoàn tàu đó có tất cả số toa là :
       4+7= 11(toa)
               đáp số : 11 toa
   
   

 2. Giải đáp:
  11 toa
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  đoàn tau đó có tất cả số toa là 
  4+7= 11 ( toa )
    đáp số : 11 toa

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )