Toán Lớp 4: để lát nền một căn phòng người ta dùng hết 600 viên gạch hình vuông cạnh 30cm . Tính diện tích căn phòng đó

Question

Toán Lớp 4: để lát nền một căn phòng người ta dùng hết 600 viên gạch hình vuông cạnh 30cm . Tính diện tích căn phòng đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-11T07:50:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Diện tích 1 viên gạch hình vuông là:
     $30×30=900 (cm²)$
  Diện tích căn phòng đó là:
     $900×600=540 000 (cm²)$
                Đáp số: 540 000 cm²

 2. Giải đáp:
  Diện tích viên gạc hình vuông là:
                 30 x 30 = 900 cm2
   Diện tích căn phòng là:
                 600 x 900 = 540000 cm²
  Đổi 540 000 cm²=54 m²
                         ĐS:54 m²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )