Toán Lớp 4: Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?

Question

Toán Lớp 4: Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 16 phút 2022-04-20T00:35:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 48 đến 126 có:
           (126-48):1+1=79 (số)
  Dãy số bắt đầu là số chẵn kết thúc là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số lượng số lẻ 1 số
  2 lần số lẻ là:
       79-1=78(số)
  Số lẻ là:
        78:2=39(số)
  Số chẵn là:
        39+1=40(số)
  Từ 48 đến 99 có:
         (99-48):1+1=52(số)
  Từ 100 đến 126 có:
         (126-100):1+1=27(số)
  Số các chữ số là
         52×2+27×3=185(chữ số)
   Đ/s: số lẻ: 39 số
         số chẵn: 40 số
         số các chữ số: 185 số
  Chúc bạn học tốt

 2. Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?
  giải 
  Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)
  Dãy số bắt đầu là số chẵn kết thúc là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số lượng số lẻ 1 số
  2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)
  Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)
  Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)
  Đáp số: Số lẻ: 39 số
  Số chẵn: 40 số
  Từ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)
  Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)
  Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)
  Đáp số: 185 chữ số
  xin ctlhn + cam on + 5 sao

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )