Toán Lớp 4: Dãy số này có bao nhiêu số 1; 3;5;-…;103;106

Question

Toán Lớp 4: Dãy số này có bao nhiêu số
1; 3;5;…….;103;106, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 5 ngày 2022-06-18T04:20:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta thấy cứ cách nhau 2 số thì lại có thêm 1 số * Là dãy số số lẻ liên tiếp*
  *Công thức của dãy số cách đều ( Số cuối – Số đầu ) : khoảng cách + 1*
   Số số hạng của dãy số trên:
  36 ( số hạng )
                               

 2. Áp dụng công thức : ( Số cuối – Số đầu ) : khoảng cách + 1
  => Số số hạng của dãy số trên là :
  ( 106 – 1 ) : 2 + 1 = 53 dư 1 ( số hạng )
                               ĐS : 53 số hạng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )