Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính 9146 : 72 2. Trong ngày 19 tháng 12 năm 2021 hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2419 ca nh

Question

Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính
9146 : 72
2. Trong ngày 19 tháng 12 năm 2021 hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 2419 ca nhiễm Covid-19. Trong đó số ca nhiễm mới của Hà Nội nhiều hơn số ca nhiễm mới của Thành phố Hồ Chí Minh là 391 ca. Tính số ca nhiễm Covid- 19 mới của mỗi thành phố trong ngày 19 tháng 12 năm 2021.
3. a. Tìm y : y x 2 + y x 3 + y x 5 = 100, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tháng 2022-03-19T21:57:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   ko đặt tính đc ko
   

 2. Giải đáp:
  giải
  Hà Nội ghi nhận số ca mắc Covid-19 là:
       ( 2419 – 391 ) : 2=1050 ( ca)
  TP.Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc covid-19 là:
      1050 + 391=1441 ( ca )
  Đáp số : 1050 ca,1441 ca
  Bài 3
   y x 2 + y x 3 + y x 5= 100
  y x ( 2 + 3+ 5) = 100
  y x   10            =100
           y             = 100 : 10
           y             = 10
   

  toan-lop-4-dat-tinh-roi-tinh-9146-72-2-trong-ngay-19-thang-12-nam-2021-hai-thanh-pho-lon-la-ha-n

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )