Toán Lớp 4: đặt tính rồi tính 1820 chia 35 bằng bao nhiêu

Question

Toán Lớp 4: đặt tính rồi tính
1820 chia 35 bằng bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 6 tháng 2022-05-25T19:33:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  52
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1820  I   35   
       70  I   52
         0
  Vậy 1820 : 35 = 52
  Chúc Bạn Học tốt????

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1820|__35_
     070| 52
       00
  Vậy: 1820 : 35 = 52 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )