Toán Lớp 4: Công thức tính diện tích tam giác vuông

Question

Toán Lớp 4: Công thức tính diện tích tam giác vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 ngày 2022-05-01T11:48:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Công thức tính diện tích tam giác vuông
  SΔABC = $\frac{a.b}{2}$  = $\frac{1}{2}$ .a.h
  trong đó : a,b : 2 cạnh góc vuông
                    h : đường cao

 2. Giải đáp:
  Hình tam giác vuông là tam giác có một góc vuông ( góc 900)
  Cách nhận biết về tam giác vuông
  • Tam giác có một góc vuông là tam giác vuông
  • Tam giác có hai góc nhọn phụ nhau là tam giác vuông
  • Tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia là tam giác vuông
  • Tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy là tam giác vuông
  • Tam giác nội tiếp đường tròn có một cạnh là đường kính của đường tròn là tam giác vuông
  Công thức tính chu vi
  P = a + b + c
  Trong đó:
  • a, b, c là độ dài 3 cạnh tam giác
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )