Toán Lớp 4: có tất cả bao nhiêu số nhỏ hơn 2020 chia hết cho 11

Question

Toán Lớp 4: có tất cả bao nhiêu số nhỏ hơn 2020 chia hết cho 11, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 8 tháng 2022-04-19T14:41:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. từ 0 đến 2019 có các số hạng là
  ( 2019 – 1 ) : 2 + 1= 1010 ( số )
  các số lẻ chia hết cho 5 là : 5,15,25……2015
  các số lẻ chia hết cho 5 là
  ( 2015 – 5 ) : 10 +1 = 202 ( số )
  các số theo đúng yêu cầu của đề bài là
  1010 – 202 = 808 ( số )
     đáp số : 808 số
   

 2. Các số nhỏ hơn  mà không chia hết cho 2 là:
        (2019−1):2+1=1010 (số)
  Các số lẻ chia hết cho 5 nhỏ hơn 2020 là 5
  Có số các số lẻ chia hết cho 5 là:
         (2015−5):10+1=202 (số)
  Có số số hạng thỏa mãn đề bài là:
         =808 (số)
                   Đáp số:  số

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )