Toán Lớp 4: Có một nhóm học sinh cố đinh. Ngày thứ nhất, nhóm học sinh đó xếp thành hàng, mỗi hàng 15 học sinh. Ngày thứ hai, nhóm học sinh đó xế

Question

Toán Lớp 4: Có một nhóm học sinh cố đinh.
Ngày thứ nhất, nhóm học sinh đó xếp thành hàng, mỗi hàng 15 học sinh.
Ngày thứ hai, nhóm học sinh đó xếp thành 1 hàng dài.
Ngày thứ ba, nhóm đó lại xếp thành 1 hàng ngang (tức là mỗi hàng dọc có 1 học sinh).
Ngày thứ tư, nhóm này xếp thành hàng, 6 học sinh một hàng.
Quá trình này cứ kéo dài mãi cho đến ngày thứ 12 với số học sinh trong hàng ở mỗi ngày là khác nhau.
Tuy nhiên đến ngày thứ 13 thì họ không tìm được cách mới để xếp hàng nữa.
Hỏi số học sinh trong nhóm đó ít nhất là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 2 tháng 2022-12-19T05:07:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh trong nhóm cần tìm là: x ( x>0 ).
  Vì x \vdots 15 ; x \vdots 6 và x \vdots 12 ⇒ x∈ BCNN( 15; 6; 12 )
  Ta có: 15= 3.5
                6= 2.3
              12= 2².3
  ⇒ BCNN( 15; 6; 12 )= 2².3.5= 60
  Mà x>0 ⇒ x=60 ( thoả mãn )
  Vậy số học sinh trong nhóm đó là 60 học sinh.

 2. Gọi số học sinh trong nhóm là x (học sinh) (x > 0)
  Ta có:
  x chia hết cho 15
  x chia hết cho 6
  x chia hết cho 12
  và x là ít nhất.
  ⇒ x ∈ BCNN (15; 6; 12)
  15 = 3. 5
  6 = 2. 3
  12 = 2². 3
  ⇒ BCNN (15; 6; 12) = 2² . 3 . 5 = 60 (thỏa mãn)
  Vậy số học sinh trong nhóm là 60 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )