Toán Lớp 4: có một cái cân hai đĩa với các quả cân1g,2g,4g và 8g.chứng tỏ rằng có thể cân các vật có khối lượng từ 1g đén 15g mà chỉ cần đặt các qu

Question

Toán Lớp 4: có một cái cân hai đĩa với các quả cân1g,2g,4g và 8g.chứng tỏ rằng có thể cân các vật có khối lượng từ 1g đén 15g mà chỉ cần đặt các quả cân trên cùng một đĩa cân, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 6 tháng 2022-06-19T09:07:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1g = 1g
  2g = 2g
  3g = 2g + 1g
  4g = 4g
  5g = 1g + 4g
  6g = 2g + 4g
  7g = 1g + 2g + 4g
  8g = 8g
  9g = 8g + 1g
  10g = 8g + 2g
  11g = 8g + 2g + 1g
  12g = 8g + 4g
  13g = 8g + 4g + 1g
  14g = 8g + 4g+ 2g
  15g = 8g + 4g + 2g + 1g 
  Chúc bn học tốt

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  1g = 1g
  2g = 2g
  3g = 2g + 1g
  4g = 4g
  5g = 1g + 4g
  6g = 2g + 4g
  7g = 1g + 2g + 4g
  8g = 8g
  9g = 8g + 1g
  10g = 8g + 2g
  11g = 8g + 2g + 1g
  12g = 8g + 4g
  13g = 8g + 4g + 1g
  14g = 8g + 4g+ 2g
  15 = 8g + 4g + 2g + 1g
  ( Lưu ý : Do cùng đề bài chứ tui ko chép mạng đâu nhé )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )