Toán Lớp 4: Có một bà xe chở hàng gồm hai tốp, top đầu gồm 9 chiếc mỗi chiếc chở 45 tạ hàng, Chuyến sau gồm 6 chiếc mỗi chiếc 75 tạ .Hỏi trung bìn

Question

Toán Lớp 4: Có một bà xe chở hàng gồm hai tốp, top đầu gồm 9 chiếc mỗi chiếc chở 45 tạ hàng, Chuyến sau gồm 6 chiếc mỗi chiếc 75 tạ .Hỏi trung bình mỗi chiếc chở bao nhiêu tạ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2022-02-22T04:31:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 57 tạ hàng 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  9 chiếc xe ở top đầu chở số tạ hàng là :
  45 x 9 = 405 ( tạ)
  6 chiếc xe ở top sau chở số tạ hàng là :
  75 x 6 = 450 ( tạ )
  Trung bình mỗi chiếc xe chở số tạ hàng là :
  ( 450 + 405 ) : ( 9+6) = 57 ( tạ )
  Đáp số : 57 tạ hàng
  @munzsayhi
   

 2. Chuyến đầu chở được số tạ hàng là :
  9 xx 45 = 405  ( tạ)
  Chuyến sau chở được số tạ hàng là :
  6 xx 75 = 450  ( tạ)
  Tổng số xe trong hai chuyến là :
  9 + 6 = 15  ( xe)
  Trung bình mỗi xe chở số tạ hàng là :
  ( 405 + 450) : 15 = 57  ( tạ)
  Đáp số : 57 tạ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )