Toán Lớp 4: Cô Lan có 58 kg táo và bơ .Số táo có cânn nặng nhiều hơn số bơ là 8 kg . Hỏi mỗi loại nặng bao nhiêu kg

Question

Toán Lớp 4: Cô Lan có 58 kg táo và bơ .Số táo có cânn nặng nhiều hơn số bơ là 8 kg . Hỏi mỗi loại nặng bao nhiêu kg, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 40 phút 2022-06-17T11:47:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Số táo cân nặng số ki – lô – gam là:}
      \text{(58 + 8) : 2 = 33 (kg)} 
  \text{Số bơ cân nặng số  ki – lô – gam là:}
      \text{58 – 33 = 25 (kg)} 
          \text{Đáp số: Số táo: 33 kg.} 
                         \text{Số bơ: 25 kg.} 

 2. $\text{Số táo nặng số kg là:}$
  $\text{(58 + 8) ÷ 2 = 33 (kg)}$
  $\text{Số bơ nặng số kg là:}$
  $\text{58 – 33 = 25 (kg)}$
  $\text{Đáp số : Số táo nặng 33 kg}$
  $\text{Số bơ nặng 25 kg}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )