Toán Lớp 4: Có hai thùng gạo nếp và gạo tẻ cân được 164kg trong đó số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp 26kg. Hỏi gạo nếp bao nhiêu gạo tẻ bao nhiêu ????

Question

Toán Lớp 4: Có hai thùng gạo nếp và gạo tẻ cân được 164kg trong đó số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp 26kg. Hỏi gạo nếp bao nhiêu gạo tẻ bao nhiêu ????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 2 tuần 2022-01-11T20:03:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Số gạo nếp nặng là:

   ( 164 – 26 ) : 2 = 69 ( kg )

  Số gạo tẻ nặng là:

   69 + 26 = 95 ( kg )
  Đáp số: nếp: 69 kg   tẻ: 95 kg

 2.                     Số gạo nếp là : 

                164 – 26 : 2 = 64 ( kg ) 

                       Số gạo tẻ là : 

                        69 + 26 = 95 ( kg ) 

                         Đáp số : gạo nếp 64  tẻ 95 kg 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )