Toán Lớp 4: Có ba mươi đồng xu 20c liên tiếp. Tôi thay thế mỗi đồng xu thứ hai bằng một đồng xu 50c. Tiếp theo, tôi thay thế mỗi đồng xu thứ ba bằn

Question

Toán Lớp 4: Có ba mươi đồng xu 20c liên tiếp. Tôi thay thế mỗi đồng xu thứ hai bằng một đồng xu 50c. Tiếp theo, tôi thay thế mỗi đồng xu thứ ba bằng một đồng xu $ 1. Cuối cùng, Tôi thay thế mỗi đồng xu thứ tư bằng một đồng xu 2 đô la. Giá trị của ba mươi tiền xu bây giờ là?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tháng 2022-12-21T13:37:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá trị 30 đồng xu 20 là:
  20 x 30 = 600 ( xu )
  Thay thế 3 lần là bỏ đi giá trị của 3 đồng xu 20
  Giá trị của 3 đồng xu thay thế là:
  20 x 3 = 60 ( xu )
  Giá trị của những đồng sau khi đổi là:
  50 + 1 + 2 = 53 ( xu )
  Giá trị 30 đồng xu bây giờ là:
  600 – 60 + 53 = 593 ( xu )
  Đáp số: 593 xu
  #$Thanh$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )