Toán Lớp 4: Có ba bao gạo, trung bình mỗi bao cân nặng 60 kg. Biết bao thứ nhất nặng 50kg.Bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba 4 kg. Tính khối lượng

Question

Toán Lớp 4: Có ba bao gạo, trung bình mỗi bao cân nặng 60 kg. Biết bao thứ nhất nặng
50kg.Bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba 4 kg. Tính khối lượng gạo của bao thứ ba?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-06-21T02:07:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ba bao gạo nặng số kg là :
  60 . 3 = 180 ( kg )
  Khối lượng của bao gạo thứ 3 là : 
  180 – 50 – 4 = 126 ( kg )
  Đáp số : 126 kg 

 2. Giải đáp:
   63 kg 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ba bao gạo cân nặng số kg là :
         60xx3=180(kg)
  Bao thứ hai và bao thứ ba cân nặng số kg là :
          180-50=130(kg)
  Bao thứ ba cân nặng số kg là :
          (130-4):2=63(kg)
                  Đáp số : 63 kg 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )