Toán Lớp 4: Có 6 phòng, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

Question

Toán Lớp 4: Có 6 phòng, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tuần 2022-04-13T16:29:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 6 phòng có số bộ bàn ghế là:
  6 x 15=90 bàn ghế
  Có tất cả số học sinh đang ngồi gọc là:
  90 x 2=180 học sinh
  Đáp số: 180 học sinh

 2. $@Shinn$
  Mỗi phòng có số học sinh là :
  15xx2=30 ( học sinh )
  6 phòng có số học sinh là :
  30xx6=180 ( học sinh )
             Đáp số : 180 học sinh
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )