Toán Lớp 4: Co 50kg gao sang ban dc 10kg chieu ban được 3/8 do gao con lai hoi ca hai buoi ban dc bao nhieu kg gao

Question

Toán Lớp 4: Co 50kg gao sang ban dc 10kg chieu ban được 3/8 do gao con lai hoi ca hai buoi ban dc bao nhieu kg gao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tháng 2022-03-02T20:00:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số gạo còn lại là:

  50-10=40(kg)

  Lần thứ 2 bán được số kg là:

  40xx3/8=15(kg)

  Cả 2buổi bán được số kg là:

  10+15=25(kg)

  Đáp số : 25kg

 2. Giải đáp:

   25 kg

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số gạo còn lại sau khi bán xong buổi sáng là :

  50-10=40 (kg)

  Buổi chiều cửa hàng đó bán được :

  40xx3/8=15 (kg)

  Cả hai buổi bán được số ki-lô-gam gạo là :

  10+15=25 (kg)

  Đáp số : 25 kg

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )