Toán Lớp 4: chu vi mảnh vườn hính chử nhật gấp 6 lần chiều rộng biết chiều dài là 6 mét tìm chiều rộng

Question

Toán Lớp 4: chu vi mảnh vườn hính chử nhật gấp 6 lần chiều rộng biết chiều dài là 6 mét tìm chiều rộng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 6 tháng 2022-06-11T13:07:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. gọi chiều rông mảnh vườn là x(m) , x thuộc N*
  chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là 2 . (x+6)
  mà chu vi mảnh vườn gấp 6 lần chiều rộng là
  => 6x=2.(x+6)
       6x:2=2.(x+6):2
       3x    =x+6
       3x-x=6
       2x=6
       2x:2=6:2
         x=3m
   

 2. => Chiều rộng =1/6 chu vi
  => Chiều rộng =1/3 nửa chu vi
  Chiều dài ứng với số phần là:
  1-1/3=2/3
  Chiều dài =2 phần thì chiều rộng =1 phần
  => Chiều rộng =1/2 chiều dài
  => Chiều rộng là:
  6. 1/2=3(m)
  Đáp số:…………

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )