Toán Lớp 4: Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 24cm2 ,chiều cao ah bằng 3 và bằng 1/2 chiều cao CE .tính chu vi hình bình hành ABCD

Question

Toán Lớp 4: Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 24cm2 ,chiều cao ah bằng 3 và bằng 1/2 chiều cao CE .tính chu vi hình bình hành ABCD, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 9 tháng 2022-03-02T20:36:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Độ dài cạnh CD hay AB là:

      24 : 3 = 8 (cm)

  Độ dài cạnh CE là:

     3 x 2 = 6 (cm)

  Độ dài cạnh AD hay BC là:

     24 : 6 = 4 (cm)

  Chu vi hình bình hành ABCD là:

     ( 8 + 4 ) × 2 = 24 (cm)

                 Đáp số: 24 cm

 2. Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 24cm2 ,chiều cao ah bằng 3 và bằng 1/2 chiều cao CE .tính chu vi hình bình hành ABCD

                                                                         Bài giải

  Chiều cao CE là 3×2=6(cm)

  Cạnh lớn của hbh là 24:3=8(cm)

  Cạnh nhỏ của hbh là 24:6=4(cm)

  Chu vi hình binh hành  là

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )