Toán Lớp 4: Cho em hỏi tính bằng cách thuận tiện nhất 59 nhân 192 -49 nhân 192

Question

Toán Lớp 4: Cho em hỏi tính bằng cách thuận tiện nhất 59 nhân 192 -49 nhân 192, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 14 phút 2022-06-15T20:54:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$

  $\text{ 59 x 192 – 49 x 192}$

  $\text{= ( 59 – 49 ) x 192}$

  $\text{= 10 x 192}$

  $\text{= 1920}$

 2. Giải đáp:

     59 × 192 – 49 × 192

  = 192 × ( 59 – 49 )

  = 192 × 10

  = 1920

  Vậy bằng 1920

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )