Toán Lớp 4: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp: 1, 2, 3, 4, 5,…, x. Tìm x biết dãy số có 1089 chữ số.

Question

Toán Lớp 4: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp: 1, 2, 3, 4, 5,…, x. Tìm x biết dãy số có 1089 chữ số., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 5 tháng 2022-05-01T03:07:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1 2 3 4 … x Tìm x biết dãy số trên có 1989 chữ số Toán lớp 5 cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1 2 3 4 5 cho day so tu nhien lien tiep 1 2 3 4 5 … x cho dãy số 1 2 3 4 5 cho dãy số 1 2 3 4 5 6 cho dãy số 1 2 3 4 đến 1999 dãy số tự nhiên liên tiếp từ 234 đến 768 tổng của dãy số tự nhiên liên tiếp tổng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n là một số có ba chữ số giống nhau tìm số n cho dãy số chẵn liên tiếp 2 4 6 8 10 cho dãy số 1 2 3 4 đến 1999 dãy số có tất cả bao nhiêu chữ số tính tổng của dãy số tự nhiên liên tiếp tổng của một dãy số tự nhiên liên tiếp cách tính tổng của dãy số tự nhiên liên tiếp dãy số tự nhiên liên tiếp từ 325 đến 796 có tất cả bao nhiêu số lẻ cho dãy số 1 3 7 13 cho dãy số 1 4 7 10 tìm số thứ 100 cho dãy số 3 8 13 18 cho dãy số 1 3 7 13 số thứ 6 của dãy số là bao nhiêu

 2. Giải đáp:

  dãy số: 1;2;3;4;5;6;7;8;9 có 9 số mỗi số có 1 chữ số nên có tất cả 9 chữ số
  dãy số: 10;11;12;13…99 có 90 số mỗi số có 2 chữ số nên tổng cộng có 90*2 = 180 chữ số
  Từ phân tích trên ta có:
  1089 – (180 + 9) = 900 (chữ số cần tìm)
  Số cần tìm là một số có 3 chữ số, vậy số cần tìm là:
  900 :3 + (90 + 9) = 399
  Vậy x là số 399.

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )