Toán Lớp 4: Cho các chữ số : 4 ; 1 ; 3 ; 6 Viết các số có 4 chữ số khác nhau

Question

Toán Lớp 4: Cho các chữ số : 4 ; 1 ; 3 ; 6
Viết các số có 4 chữ số khác nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 9 tháng 2022-03-21T15:17:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

    Các số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên là:

    $1346, 1364, 1436, 1463, 1634, 1643, 3146, 3164, 3416, 3461, 3614, 3641, 4136, 4163, 4316, 4361, 4613, 4631, 6134, 6143, 6314, 6341, 6413, 6431$

  2. $\text{Các số có 4 chữ số khác nhau là}$

    $\text{4136,4163,4631,4316,4613,4316,1364,1346,1643,1634,1436,1463,3641,3614,3164,3146,3461,3416,6341,6314,6134,6143,6413,6431}$

     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )