Toán Lớp 4: Cho biết hai chấm a là 1 số lớn nhất có 3 chữ số b là 1 số lớn nhất có hai chữ số c là số lớn nhất có một chữ số chấm lớn giá trị biểu

Question

Toán Lớp 4: Cho biết hai chấm a là 1 số lớn nhất có 3 chữ số b là 1 số lớn nhất có hai chữ số c là số lớn nhất có một chữ số chấm lớn giá trị biểu thức a + b đóng ngoặc x c gửi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 30 phút 2022-06-04T16:17:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Lynk’zz$
  Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999
  Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99
  Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9
  Nếu a=999 ; b=99 ; c=9 vậy (a+b) xx c = (999+99) xx 9 = 9882
  Đáp số: 9882
   

 2. Giải đáp:9882
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a=999
  b=99
  c=9
  Ta có a+b x c=999+99 x 9 = 9882

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )