Toán Lớp 4: Chín công nhân dệt được 135 cái áo trong 3ngày. Hỏi 14 công nhân dệt trong 5 ngày thì được bao nhiêu cái áo?

Question

Toán Lớp 4: Chín công nhân dệt được 135 cái áo trong 3ngày. Hỏi 14 công nhân dệt trong 5 ngày thì được bao nhiêu cái áo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 3 ngày 2022-06-20T21:25:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                               Bài giải
    Mỗi ngày cữa hàng bán được số cái áo là :
                      135 : 3 = 45 ( cái áo )
  14 công nhân trong 5 ngày thì được số cái áo là :
                       ( 45 + 14 ) x 5 =  295 ( cái áo )
                                       Đáp số : 295 cái áo

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Mỗi ngày mỗi công nhân dệt được số cái áo là:
                        135:9:3=5(cái áo)
  14 công nhân dệt trong 5 ngày thì được số cái áo là:
                         5x14x5=400(cái)
                                     Đáp số:400 cái

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )