Toán Lớp 4: Câu 2. Hiệu của số bé nhất có năm chữ số khác nhau và số lớn nhất có ba chữ số là : a. 9001 b. 9023 c. 9235 d. 11233 Câu 3: Một hình vu

Question

Toán Lớp 4: Câu 2. Hiệu của số bé nhất có năm chữ số khác nhau và số lớn nhất có ba chữ số là :
a. 9001 b. 9023 c. 9235 d. 11233 Câu 3: Một hình vuông có diện tích là 64 cm2 .Vậy chu vi hình vuông đó.
a. 8cm b. 32cm c. 256cm d. 4096cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 23 phút 2022-06-18T03:02:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 2
  a.
  Đáp án là:
  • A 9001
  -Vì hiệu số lớn nhất có 5 chữ số là 10000 và số lớn nhất có 3 chữ số là 999
  => 10000-999=9001.
  b.
  Đáp án là:
  • B 32cm
  -Vì 64 = 8 x 8 nên độ dài một cạnh của hình vuông đó là 8 cm
    Chu vi của hình vuông đó là :
            8 x 4 = 32 ( cm )
                 Đáp số : 32 (cm)

  Đc thì tim và vote mik nha:))
  Chúc bn học tốt.

 2. Giải đáp:
  Câu 2:
  C. 9235
  Lời giải và giải thích chi tiết
  số bé nhất có năm chữ số khác nhau là số 10234, số lớn nhất có ba chữ số là số 999
   Ta lấy 10234 – 999 = 9235
  Câu 3:
  B. 32 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết
  Ta lấy 64 : 8 = 8, rồi ta nhân cho bốn cạnh 8 × 4 = 32 cm. Công thức tính diện tích hình vuông: ta lấy một cạnh nhân cho một cạnh khác, ví dụ như một hình vuông có một cạnh bằng 12 cm, thì ta sẽ lấy 12 × 12 = 144 (cm²), công thức tính chu vi hình vuông ta lấy một cạnh nhân cho 4 vì một hình vuông có 4 cạnh giống nhau, ví dụ một hình vuông, một cạnh của nó bằng 20 cm. Tính chu vi hình vuông đó:
   Ta có: 20 × 4 = 80 (cm)
  $#Toán$
  $@RyanNguyenisthebest$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )