Toán Lớp 4: Câu 15. Tìm X : X x 2 + X x 3 + X x 4 = 45 .

Question

Toán Lớp 4: Câu 15. Tìm X : X x 2 + X x 3 + X x 4 = 45 ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 tháng 2022-12-15T17:07:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{x×2+x×3+x×4=45}$

  2x+3x+4x=45 

  (2+3+4)x=45 

  9x=45 

  x=45:9 

  x=5 

  Vậy x=5 

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  toan-lop-4-cau-15-tim-2-3-4-45

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )