Toán Lớp 4: Câu 13: Mảnh vải đỏ dài 5745 m, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 1000 m. Vậy cả hai mảnh vải dài bao nhiêu mét? *

Question

Toán Lớp 4: Câu 13: Mảnh vải đỏ dài 5745 m, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 1000 m. Vậy cả hai mảnh vải dài bao nhiêu mét? *, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-06-04T14:57:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 13:
  Mảnh vải xanh dài số mét là:
      5745+1000=6745 (m)
  Cả hai mảnh vải dài số mét là:
      5745+6745=12490 (m)
  Đáp số: 12490 m
   

 2. Tóm tắt
  Mảnh vải đỏ: 5745m
  Mảnh xanh dài hơn mảnh vài đỏ : 1000m
  Hỏi cả hai mảnh vải dài:……m?
  Bài giải
  Mảnh vải xanh dài số m là:
  5745 + 1000 = 6745  ( m )
  Cả hai mảnh vải dài số m là:
  5745 + 6745 = 12  490  ( m )
  Đáp số: 12  490m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )