Toán Lớp 4: câu 1:hai số có hiệu là 97.465 . nếu giảm số bị trừ 456 đơn vị và tăng số trừ thêm 544 đơn vị thì hiệu mới là : câu 2: tổng của số lẻ b

Question

Toán Lớp 4: câu 1:hai số có hiệu là 97.465 . nếu giảm số bị trừ 456 đơn vị và tăng số trừ thêm 544 đơn vị thì hiệu mới là :
câu 2: tổng của số lẻ bé nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có bốn chữ số là :
câu 3: hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số đều là chẵn và số bé nhất có bốn chữ số đều là lẻ là:
câu 4: trung bình cộng của số chẵn lớn nhất có bốn chữ số và số bé nhất có ba chữ số là:
câu 5: một của hàng 2 ngày đầu mỗi ngày bán đc 120 kg gạo, 3 ngày sau bán đc tất cả 450 kg gạo. hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán đc bao nhiêu kg gạo.
a chj ơi làm nhanh lên nhé e đag cần gấp với cả mỗi câu ghi rõ đề bài ra rồi giải chi tiết k đc chép trên mạng, riêng câu 5 thì giải thật chi tiết k lm tắt. ai lm đúng và nhanh thì e sẽ vote hay nhất ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 5 ngày 2022-06-17T11:37:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. Giải:
  Nếu tăng số bị trừ bao nhiêu đơn vị hiệu cũng sẽ tăng từng đó.Nếu giảm số bị trừ bao nhiêu đơn vị thì đơn vị hiệu cũng sẽ giảm từng đó.
  Ngược lại, nếu tăng số trừ bao nhiêu đơn vị thì đơn vị hiệu sẽ giảm từng đó. Nếu giảm số trừ bao nhiêu đơn vị thì đơn vị hiệu sẽ tăng từng đó.
  Ta gọi 2 số cần tìm là a và b
  a – b = 97.465
  (a – 97.465) và (b + 544) = 97.465
  a – 97.465 = 97.465 – 544b
  a – 456 = 97.465 – 544
  a – 456 = 8921 (theo chị nghĩ 97.465 là số tự nhiên chứ không phải số thập phân nên nó trừ ra vậy nha)
  a – b     = 8921 – 544
  a – b     = 8377
  Đáp số:…………………………………
  2. Giải:
  Số lẻ bé nhất có 4 chữ số là 1001
  Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999
  Tổng của số lẻ bé nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số là :
  1001 + 9999 = 11000 
  Đáp số:…………………..
  3. Giải:
  Số lớn nhất có 4 chữ số đều là chẵn là 8888
  Số bé nhất có 4 chữ số đều là lẻ là 1111
  Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số đều là chẵn và số bé nhất có 4 chữ số đều là lẻ là:  
  8888 – 1111 = 7777
  Đáp số:…………………..
  4. Giải:
  Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là 9998
  Số bé nhất có 3 chữ số là 100
  Trung bình cộng của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số là:
  (9998 + 100) : 2 = 5049
  Đáp số:…………………
  5. Giải:
  2 ngày đầu cửa hàng bán được số kg gạo là:
  120 x 2 = 240 (kg)
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số kg gạo là:
  (240 + 450) : 2 = 345 (kg)
  Đáp số:………………..
  Cho chị 5 sao + cảm ơn nhé
   

 2. $@Shin$
  Nếu tăng số bị trừ bao nhiêu đơn vị hiệu cũng sẽ tăng từng đó.Nếu giảm số bị trừ bao nhiêu đơn vị thì đơn vị hiệu cũng sẽ giảm từng đó.
  Ngược lại, nếu tăng số trừ bao nhiêu đơn vị thì đơn vị hiệu sẽ giảm từng đó. Nếu giảm số trừ bao nhiêu đơn vị thì đơn vị hiệu sẽ tăng từng đó.
  Ta gọi 2 số cần tìm là a và b
  a – b = 97.465
  (a – 97.465) và (b + 544) = 97.465
  a – 97.465 = 97.465 – 544b
  a – 456 = 97.465 – 544
  a – 456 = 8921 (theo chị nghĩ 97.465 là số tự nhiên chứ không phải số thập phân nên nó trừ ra vậy nha)
  a – b     = 8921 – 544
  a – b     = 8377
  2. Giải:
  Số lẻ bé nhất có 4 chữ số là 1001
  Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999
  Tổng của số lẻ bé nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số là :
  1001 + 9999 = 11000 
  3. Giải:
  Số lớn nhất có 4 chữ số đều là chẵn là 8888
  Số bé nhất có 4 chữ số đều là lẻ là 1111
  Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số đều là chẵn và số bé nhất có 4 chữ số đều là lẻ là:  
  8888 – 1111 = 7777
  4. Giải:
  Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là 9998
  Số bé nhất có 3 chữ số là 100
  Trung bình cộng của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số là:
  (9998 + 100) : 2 = 5049
  5. Giải:
  2 ngày đầu cửa hàng bán được số kg gạo là:
  120 x 2 = 240 (kg)
  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số kg gạo là:
  (240 + 450) : 2 = 345 (kg)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )