Toán Lớp 4: các số chia hết cho 5 vừa lớn hơn 200 vừa bé hơn 235 là:

Question

Toán Lớp 4: các số chia hết cho 5 vừa lớn hơn 200 vừa bé hơn 235 là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tuần 2022-04-13T17:09:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Những số chia hết cho 5 là những số có chữ số tận cùng là 0;5}$$\\$$\text{Vậy những số đó là:}$$\\$$\text{205;210;215;220;225;230}$

  Cách dùng latex:

  toan-lop-4-cac-so-chia-het-cho-5-vua-lon-hon-200-vua-be-hon-235-la

 2. Ta gọi các số cần tìm là x

  =>200<x<235

  Vì x \vdots 5 nên các chữ số tận cùng của x=0 hoặc 5

  =>x in {205;210;215;220;225;230}

  Vậy các số cần tìm là 205;210;215;220;225;230

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )