Toán Lớp 4: Cả hai thùng chứa được 1142 lít xăng, thùng to chứa được nhiều hơn thùng nhỏ 86 lít.hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít xăng.

Question

Toán Lớp 4: Cả hai thùng chứa được 1142 lít xăng, thùng to chứa được nhiều hơn thùng nhỏ 86 lít.hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít xăng., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 7 ngày 2022-06-16T21:59:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Thùng to chứa số lít xăng là:
          (1142 + 86) : 2 = 614 (l)
  Thùng nhỏ chứa số lít xăng là:
          614 – 86 = 528 (l)
                Đáp số: Thùng lớn: 614 l xăng
                              Thùng nhỏ: 528 l xăng 

 2. Thùng to chứa được số lít xăng là :
  ( 1142 + 86) : 2 = 614 ( lít)
  Thùng nhỏ chửa được số lít xăng là :
  ( 1142 – 86) : 2 = 528 ( lít)
  Đ/S :…
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )