Toán Lớp 4: cả hai lớp 4a và 4b trồng được 648 cây.lớp 4a trồng được nhiều hơn lớp 4b là 56 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Question

Toán Lớp 4: cả hai lớp 4a và 4b trồng được 648 cây.lớp 4a trồng được nhiều hơn lớp 4b là 56 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 7 tháng 2022-05-25T18:03:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\color{red}{\text{Trả lời }}$
  $\color{red}{\text{Giải đáp:}}$
  $\color{red}{\text{Lớp 4A trông số cây là:}}$
  $\color{red}{\text{(648+56):2=352(cây)}}$
  $\color{red}{\text{Lớp 4B trồng số cây là:}}$
  $\color{red}{\text{648-352=296(cây)}}$
  $\color{red}{\text{Đáp số: 4A:352 cây    4B=296 cây}}$
   

 2. Giải đáp:
   Lớp 4A trồng được số cây là:
  (648+56): 2=352( cây)
  Lớp 4B trồng được số cây là:
  352-56= 296 ( cây)
  Đáp số Lớp 4A=352 cây
                Lớp 4B= 296 cây
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )