Toán Lớp 4: cả hai lớp 4a và 4b trồng được 648 cây.lớp 4a trồng được nhiều hơn lớp 4b là 56 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Question

Toán Lớp 4: cả hai lớp 4a và 4b trồng được 648 cây.lớp 4a trồng được nhiều hơn lớp 4b là 56 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-05-25T17:46:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Lớp 4B trồng được số cây là:}$
  $\text{( 648 – 56 ) : 2 = 296 ( cây )}$
  $\text{Lớp 4A trồng được số cây là:}$
  $\text{296 + 56 = 352 ( cây )}$
  $\text{Đáp số: 4B: 296 cây}$
              $\text{4A : 352 cây}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. Lớp 4A trồng được số cây là:
       (648 + 56) : 2 = 350 (cây)
  Lớp 4A trồng được số cây là:
       648 – 350 = 298 (cây)
               Đáp số: Lớp 7A: 350 cây
                            Lớp 7B: 298 cây
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )