Toán Lớp 4: bố hơn con 28tuổi. tuổi con bằng 1/5 tuổi bố. vậy tuổi con là-.

Question

Toán Lớp 4: bố hơn con 28tuổi. tuổi con bằng 1/5 tuổi bố. vậy tuổi con là….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 2 tháng 2022-12-19T08:51:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Coi tuổi của bố là 5 phần bằng nhau thì tuổi của con là 1 phần. 
  Hiệu số phần bằng nhau là: 
  5-1=4 (phần) 
  Tuổi của con là:
  28:4×1=7(tuổi)
              Đáp số :7 tuổi

 2. Giải đáp:
  Tuổi của con là 7 tuổi
  Trình bày lời giải:
  Ta có sơ đồ tuổi bố và tuổi con:
  $\rm\text{Tuổi bố  :}|—\overbrace{|—|—|—|—|}^{\text{28 tuổi}}\\\text{Tuổi con:}|—|$
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  5-1=4(text{phần})
  Giá trị của một phần là:
  28:4=7(text{tuổi})
  Tuổi của con là:
  7xx1=7(text{tuổi})
  Đáp số:7 tuổi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )