Toán Lớp 4: biết rằng khi chia số tự nhiên n cho 40 thì dư 30. hỏi phần thập phân của số thương trong phép chia số n cho 40 là bao nhiêu

Question

Toán Lớp 4: biết rằng khi chia số tự nhiên n cho 40 thì dư 30. hỏi phần thập phân của số thương trong phép chia số n cho 40 là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 giờ 2022-06-15T08:18:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $\text{Phần thập phân của thương khi chia n cho 40 là: }$ $\\$ $\text{30: 40 = $\frac{3}{4}$ = 0,75}$ $\\$ $\text{Đáp số: 0,75}$ $\\$

  2. Ta có: 30:40 = 0,75
    => phần thập phân của thương là 75
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )