Toán Lớp 4: Bài 8: Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128 mét vải. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ ha

Question

Toán Lớp 4: Bài 8: Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128 mét vải. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………………….
Bài 9: Trong một phép chia một số chia cho 9 có thương là 222, số dư là số dư lớn nhất có thể được trong phép chia này. Tìm số bị chia.
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
Bài 10: Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia đó có thương là 123 và số dư là 44.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………
………………………………………………………………
Bài 11: Hai thùng dầu có tổng cộng là 50 lít dầu. Nếu ta đổ 16 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sé nhiều hơn thùng thứ nhất là 4 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?
……………………………………………………………………………
Các anh chị làm nhanh hộ em vói ạ.Em đang gấp lắm
@Miyasaki, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 tuần 2022-04-13T02:38:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Bài 8 :

  Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

  7128 : 264 = 27 (ngày)

  Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

  7128 : 297 = 24 (ngày)

  Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

  27 – 24 = 3 ( ngày )

  Vậy cửa hàng thứ hai bán hết số vải sớm hơn cửa hàng thứ nhất là 3 ngày.

  Bài 9 : 

  Số dư lớn nhất chỉ có thể là : 221

  Số cần tìm là : 

  222 x 9 + 221 = 2219

  Bài 10 :

  Số chia nhỏ nhất trong phép chia đã cho là:

  44 + 1 = 45

  Số bị chia nhỏ nhất trong phép chia đã cho là:

  45 x 123 + 44 = 5579

  Đáp số: 5579.

 2. Giải đáp + Giải thích :

  Bài 8 :

  Cửa hàng thứ nhất bán hết số vải đó trong số ngày là :

  7128 : 264 = 27 ( ngày )

  Cửa hàng thứ hai bán hết số vải đó trong số ngày là :

  7128 : 297 = 24 ( ngày )

  Cửa hàng thứ hai bán hết số vải đó sớm hơn cửa hàng thứ nhất số ngày là :

  27 – 24 = 3 ( ngày )

  Vậy cửa hàng thứ hai bán hết số vải đó sớm hơn của hàng thứ nhất và sớm hơn 3 ngày.

  Bài 9 :

  Số dư lớn nhất là số bé hơn số chia 1 đơn vị, vậy số chia trong phép chia đó là : 

  9 – 1 = 8

  Ta coi số bị chia là x :

  x : 9 = 222 ( dư 8 )

       x = 222 x 9 + 8

       x = 2006

  Vậy số bị chia là 2006.

  Bài 10 :

  Số dư lớn nhất là số bé hơn số chia 1 đơn vị, vậy số chia bé nhất trong phép chia đó là :

  44 + 1 = 45

  Ta gọi x là số bị chia :

  x : 45 = 123 ( dư 44 )

         x = 123 x 45 + 44

         x = 5579

  Vậy số bị chia là 5579 và số chia là 45.

  Bài 11 : Tham Khảo :

  Lúc đầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số lít nước mắm là :

  16 x 2 – 4 = 28 ( lít )

  Số lít nước mắm ở thùng thứ nhất là :

  ( 50 + 28 ) : 2 = 39 ( lít )

  Số lít nước mắm thùng thứ hai là :

  50 – 39 = 11( lít )

                   Đáp số :……..

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )