Toán Lớp 4: Bài 7 : Tìm hai số lẻ có tổng bằng 120, biết giữa hai số lẻ đó có 5 số chẵn?

Question

Toán Lớp 4: Bài 7 : Tìm hai số lẻ có tổng bằng 120, biết giữa hai số lẻ đó có 5 số chẵn?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 1 tuần 2022-06-18T00:18:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số lớn : 65
  Số bé : 55
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu của 2 số lẻ đó là :
  5 x 2 = 10 
  Số lớn là :
  ( 120 + 10 ) : 2 = 65
  Số bé là :
  120 – 55 = 55
    Đáp số : Số lớn : 65
                   Số bé : 55

 2. Số lẻ thứ nhất là :
  120 : 2 + 5 = 65
  Số lẻ thứ hai là :
  120 – 65 = 55
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )