Toán Lớp 4: bài 6. Tìm 6 số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 2014.

Question

Toán Lớp 4: bài 6. Tìm 6 số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 2014., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tuần 2022-06-20T16:05:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                             Giải 
  Tổng 6 số lẻ đó là
              2014 x 6 = 12084
   Tổng số đầu và số cuối là 
               12084 : 3 = 4028
   Vì hiệu của 2 số lẻ liên tiếp là nên hiệu của 6 số lẻ là 10
   Số thứ nhất là
       (4028 – 10) : 2 = 2009
  vậy 6 số lẻ đó là 2009 , 2011 , 2013 , 2015 , 2017 , 2019

 2. Tổng 6 số lẻ đó là:
  2014 x 6 = 12084
   Tổng số đầu và số cuối là: 
  12084 : 3 = 4028
  Số thứ nhất là:
  (4028 – 10) : 2 = 2009
  Vậy 6 số lẻ đó là: 2009;2011;2013;2015;201;2019.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )