Toán Lớp 4: Bài 6: Một cửa sổ có 10 song cửa, các song cửa cách đều nhau 1dm. Hỏi cửa sổ đó rộng khoảng bao nhiêu? Bài 5: Một cái nhà có 4 cửa sổ m

Question

Toán Lớp 4: Bài 6: Một cửa sổ có 10 song cửa, các song cửa cách đều nhau 1dm. Hỏi cửa sổ đó rộng khoảng bao nhiêu?
Bài 5: Một cái nhà có 4 cửa sổ mỗi cửa sổ rộng 12dm, nhà đó có 44 song cửa sổ. Hỏi hai song cửa cách nhau bao nhiêu dm?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 1 tuần 2022-04-14T03:31:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   bài 6 :
  khoảng cách là:
  10 – 1 = 9 ( khoảng cách )
  Cửa sổ rộng:
  9 x 1 = 9 ( dm )
  đáp số : 9 dm
  bài 7 : 
  1 cửa số có số song cửa là : 
  44 : 4 = 11 ( song cửa )
  hai song cửa cách nhau số dm là :
  12 : 4 = 3 ( dm )
  đáp số : 3 dm

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 6:
  Số song cửa là 10, vậy số khoảng cách là:
   10 + 1 = 11 (khoảng cách)
  Cửa sổ đó rộng là :
  11 × 10 = 110 (cm)
               Đ/S : 110cm
  Bài 5:
  1 cửa số có số song cửa là : 
  44 : 4 = 11 ( song cửa )
  Hai song cửa cách nhau số dm là :
  12 : 4 = 3 ( dm )
  đáp số : 3 dm
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )