Toán Lớp 4: Bài 5: Một thửa đất có chu vi là 258m. Chiều dài hơn chiều rộng 29m . Tìm chiều dài, chiều rộng của thửa đất đó? Gợi ý bài này làm theo

Question

Toán Lớp 4: Bài 5: Một thửa đất có chu vi là 258m. Chiều dài hơn chiều rộng 29m . Tìm chiều dài, chiều rộng của thửa đất đó? Gợi ý bài này làm theo tổng hiệu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tuần 2022-06-17T01:50:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng của chiều dài và chiều rộng là:
  258:2=129(m)
  Chiều dài thửa đất đó là:
  (129+29):2=79(m)
  Chiều rộng thửa đất đó là:
  (129-29):2=50(m)
  Đáp số: chiều dài:79m
  chiều rộng: 50m

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi của thửa ruộng là:
  258 : 2 = 129(m)
  Chiều rộng của thửa ruộng là:
  (129 – 29): 2 = 50 (m)
  Chiều dài của thửa ruộng là :
  129 – 50 = 79 (m)
  Đáp số : Chiều rộng 50m
                 Chiều dài 79m
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )