Toán Lớp 4: Bài 5: Cô giáo viết 2 số tự nhiên lên bảng và yêu cầu bạn Trừ làm phép tính cộng hai số đó, bạn Cộng làm phép tính trừ số lớn cho số bé

Question

Toán Lớp 4: Bài 5: Cô giáo viết 2 số tự nhiên lên bảng và yêu cầu bạn Trừ làm
phép tính cộng hai số đó, bạn Cộng làm phép tính trừ số lớn
cho số bé, bạn Chia làm phép tính nhân hai số đó. Bạn Trừ
ra kết quả là 270, bạn Cộng ra kết quả là 50. Hỏi bạn Chia
ra kết quả là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 3 tuần 2022-06-04T18:11:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bé là:
    (270 – 50) : 2 = 110
  Số lớn là:
    110 + 50 = 160
  Bạn Chia ra kết quả là:
     160 × 110 = 17 600

 2. Tổng 2 số là 270 và hiệu 2 số là 50
  Số bé là:
  (270 – 50) : 2 = 110
  Số lớn là:
  110 + 50 = 160
  Bạn Chia ra kết quả là:
  Biết 2 số ta chỉ cần lấy 160 x 110 ( nếu copy thì tus đừng ghi cái này nhé,mik chỉ viết để cho tus hiểu thôi)
  160 x 110 = 17600
  Đấp số: 17600
  @baonguyen78@
  Cho HN
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )