Toán Lớp 4: Bài 4: Năm nay trung bình cộng số tuổi của hai ông cháu là 39 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi biết rằng năm nay cháu 10 tuổi.

Question

Toán Lớp 4: Bài 4: Năm nay trung bình cộng số tuổi của hai ông cháu là 39 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi biết rằng năm nay cháu 10 tuổi., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 3 tuần 2022-06-04T16:29:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng số tuổi của 2 ông cháu năm nay là :
  39 xx 2 = 78 ( tuổi )
  Tuổi ông năm nay là :
  78 – 10 = 68 ( tuổi )
             Đáp số : 68 tuổi
  #dtkc

 2.                Bài giải 
  Tổng số tuổi của ông và cháu là :
      39 xx 2 = 78 ( tuổi )
  Tuổi của ông hiện nay là :
      78 – 10 = 68 ( tuổi )
               Đáp số : 68 tuổi 
  #Huyy

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )