Toán Lớp 4: Bài 4: một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 120 m chiều cao bằng 1/4 độ dài đáy người ta cấy lúa trên một thửa ruộng đó tính

Question

Toán Lớp 4: Bài 4: một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 120 m chiều cao bằng 1/4 độ dài đáy người ta cấy lúa trên một thửa ruộng đó tính ra cứ 100 mét vuông thì thu được 50 kg thóc hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc
Bài 5: một hình chữ nhật có chu vi 150 m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật
Bài 6: xe thứ nhất chở nhiều hơn xe Thứ hai 3 Tạ 24kg gạo tỉ số gạo của hai xe là 1/4 tính số gạo mỗi kho, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-12-22T06:23:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 4 :
  Chiều cao thửa ruộng đó là :
  120 xx 1/4 = 30 (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là :
  30 xx 120  = 3600 (m^2)
  Thửa ruộng đó thu hoạc được số ki – lô – gam thóc là :
  3600 : 100 xx 50 = 1800 (kg)
  Đổi 1800 kg = 18 tạ
                     Đáp số : 18 tạ thóc.
  Bài 5 :
  Tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là :
  150 : 2 = 75 ( m)
  Coi chiều dài là 2 phần bằng nhau, chiều rộng là 2 phần như thế.
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  75 : ( 2 + 1 ) xx 1 = 25 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  75 – 25 = 50 (m)
  Diện tích hình chữ nhật là :
  25 xx 50 = 1250 (m^2)
          Đáp số : 1250 m^2
  Bài 6 :
  Đổi 3 tạ 24 kg = 324 kg
  Coi số gạo xe thứ nhất chở là 4 phần bằng nhau thì xe thứ hai là 1 phần bằng nhau như thế.
  Số gạo xe thứ nhất chở được là :
  324 : ( 4-1 ) xx 4 = 432 ( kg )
  Số gạo xe thứ hai chở được là được :
  432 – 324 = 108 ( kg )
                Đáp số : xe thứ nhất : 432 kg
                              Xe thứ hai : 108 kg

 2. 4.
  Chiều cao của thửa ruộng hình bình hành đó là:
  120 × 1/4 = 30 (m)
  Diện tích của thửa ruộng hình bình hành đó là:
  120 × 30 = 3600 (m²)
  3600 m² thì gấp 100 m² số lần là:
  3600 : 100 = 36 (lần)
  Khối lượng thóc trên cả thửa ruộng hình bình hành đó người ta thu hoạch được là:
  50 × 36 = 1800 (kg)
  Đổi: 1800 kg = 18 tạ
  Đáp số: 18 tạ
  5.
  Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:
  150 : 2 = 75 (m)
  Ta có sơ đồ như sau:
  Chiều rộng: |———-|
  Chiều dài:    |———-|———-|
  Tổng số phần bằng nhau là:
  1 + 2 = 3 (phần)
  Giá trị 1 phần hay chiều rộng của hình chữ nhật đó là:
  75 : 3 = 25 (m)
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
  75 – 25 = 50 (m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là:
  50 × 25 = 1250 (m²)
  Đáp số: 1250 m²
  6.
  Đổi: 3 tạ 24 kg = 324 kg
  Ta có sơ đồ như sau:
  Xe thứ nhất: |———-|———-|———-|———-|
  Xe thứ hai:   |———-|
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  4 – 1 = 3 (phần)
  Giá trị 1 phần hay khối lượng gạo xe thứ hai chở được là:
  324 : 3 = 108 (kg)
  Khối lượng gạo xe thứ nhất chở được là:
  108 + 324 = 432 (kg)
  Đáp số: xe thứ nhất: 432 kg;
                xe thứ hai: 108 kg
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!
  @Drew Mclntyre

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )