Toán Lớp 4: Bài 3. Một mảnh đất hình vuông có diện tích là 81cm 2 . a. Tính độ dài cạnh hình vuông đó. b. Tính chu vi của mảnh đất. Bài giải -..

Question

Toán Lớp 4: Bài 3. Một mảnh đất hình vuông có diện tích là 81cm 2 .
a. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.
b. Tính chu vi của mảnh đất.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4. Tổng hai số là 75. Hiệu hai số là 13. Tìm hai số đó.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 7 ngày 2022-06-17T02:15:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3)
  a)Vì mảnh đất hình vuông có diện tích 81 cm^2 nên độ dài cạnh hình vuông đó bằng 9 cm, thử lại ta thấy diện tích hình vuông sẽ bằng 9×9=81 (cm^2) đúng với đề.
  b) Chu vi của mảnh đất là:
  9×4=36 (cm)
  Đáp số: a) 9cm; b) 36cm
  4)
  Số lớn bằng:
  (75+13):2=44
  Số bé bằng:
  (75-13):2=31
  Đáp số: số lớn: 44; số bé: 31
  *** Muốn tìm 2 số biết khi biết tổng và hiệu của chúng:
  Số lớn = (tổng + hiệu):2
  Số bé =(tổng – hiệu):2

 2. Giải đáp:
   Bài 3:
  a, 9 cm
  b, 36 cm
  Bài 4:
  Số lớn : 44
  Số bé : 31
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 3:
  a, Vì 81 = 9 . 9
  Vậy mảnh đất hình vuông có cạnh dài 9 cm
  b, Chu vi mảnh đất hình vuông là:
  9 xx 4 = 36 (cm)
  Đáp số : a, 9 cm
  b, 36 cm
  Bài 4:
  Số lớn là:
  (75 + 13)/2 = 44
  Số bé là:
  44 – 13 = 31
  Đáp số : Số lớn : 44 
                Số bé : 31

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )